alteveerbuiten_juli2020 (93).jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed & Breakfast Alteveer Buiten te Alteveer (Groningen)

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast Alteveer Buiten en we verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

 • Henk en Reina Boels zijn gezamenlijk eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast Alteveer Buiten. De eigenaren kunnen zich laten vervangen door een familielid of een kennis.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Alteveer Buiten, gevestigd op het adres Tangerveldweg 9, 9661 TL Alteveer Groningen.

 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Alteveer Buiten zijn voor rekening van de gebruikers.

 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Alteveer Buiten ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

 

2. Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het reserveringsformulier op de website (www.alteveer-buiten.nl) worden aangegaan.

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast Alteveer Buiten een definitieve bevestiging per email. Daarna is de reservering definitief.

 • Op het reserveringsformulier van de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast Alteveer Buiten worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

3. Betaling

 • De verblijfskosten dienen voor aankomst te worden voldaan op bankrekeningnummer Alteveer Buiten: NL98 TRIO 0379505827 t.a.v. H.H. Boels (Triodos bank, BIC: TRIONL2U)

 • In andere gevallen dienen de verblijfskosten bij aankomst contant te worden voldaan.

 • De actuele tarieven vindt u terug onder hoofdstuk ‘De gastenkamers’ op onze website: https://www.alteveer-buiten.nl/de-gastenkamers

 

4. Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen kamer(s) reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

 • Bij tijdige annulering tot twee weken voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats.

 • Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum betaald de contractant een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.

 • bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum betaald de contractant een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs aan de beheerder

 • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum betaald de contractant 100% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.

 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar.


  Alteveer, 23 januari 2021

 

Bed & Breakfast Alteveer Buiten

Tangerveldweg 9

9661 TL Alteveer (Groningen)​

Henk & Reina Boels

alteveerbuiten@gmail.com

06 - 126 383 29