top of page
kaart_googlemaps_02.jpg

Duurzaamheid

Onze missie: wij willen binnen onze mogelijkheden meerwaarde creëren vvoor mens, milieu en bedrijf die ook op de lange termijn houdbaar is.

Wij hanteren daarbij in onze bedrijfsvoering de principes van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 2 en 12: Wij maken zo veel als mogelijk gebruik van biologische en regionale producten, in een korte voedselketen. Een korte voedselketen is een gesloten kringloop, waarbij teelt, verwerking en consumptie zo lokaal mogelijk georganiseerd is. Biologische producten maken geen gebruik van kunstmest, chemie of gentech. Wij gebruiken ecologische schoonmaakmiddelen (Ecover) en bedlinnen en badtextiel (Yumeco). 

 

SDG 17: Wij werken samen met diverse betrouwbare partners om deze doelstellingen te behalen: 

 

Wij zijn mede initiatiefnemer van het koploperproject duurzaam ondernemen. en Verrassend Doordacht, lokale catering uit Westerwolde. Wij steunen de kerkuil via de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland

SDG 9: Wij gebruiken actief de milieubarometer voor het bijhouden van onze milieuprestaties en we werken toe aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. We gebruiken zo weinig mogelijk afval (groenafval composteren we zelf), we weren plastic.

 

SDG 7: We wekken een groot deel van onze eigen stroom op. Stroom dat we inkopen is 100% duurzaam en ons gasverbruik is gecompenseerd (Energie Van Ons). Wij rijden deels in een 100% elektrische auto en onze woning wordt verwarmd middels een warmtepomp.

sdg_poster_nl.jpg
bottom of page