top of page
alteveerbuiten_2500_breed (113).jpg

Privacyverklaring

Bed & Breakfast Alteveer Buiten, gevestigd op het adres Tangerveldweg 9, 9661 TL Alteveer Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Henk & Reina Boels

Bed & Breakfast / Chef's table Alteveer Buiten

Tangerveldweg 9

9661 TL Alteveer Groningen

Tel: 06 12638329

alteveerbuiten@gmail.com

www.alteveer-buiten.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Bed & Breakfast Alteveer Buiten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens (indien opgegeven)

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Bed & Breakfast Alteveer Buiten persoonsgegevens

Bed & Breakfast Alteveer Buiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het maken van een reservering.

  • Om aan te sluiten op uw wensen.

  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bed & Breakfast Alteveer Buiten maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen die besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bed & Breakfast Alteveer Buiten maakt enkel gebruik van een boekings- en reserveringsmodule van de website www.bedandbreakfast.nl voor het organiseren van de boekingen, het maken van reserveringen en het beheren van de beschikbaarheid bij een boekingskanaal waar Bed & Breakfast Alteveer Buiten bij is aangesloten.

Het bewaren van persoonsgegevens

Bed & Breakfast Alteveer Buiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U gegevens worden na 7 jaar verwijderd, gelijk aan de wettelijke bewaartermijn t.b.v. de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bed & Breakfast Alteveer Buiten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bed & Breakfast Alteveer Buiten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bed & Breakfast Alteveer Buiten maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bed & Breakfast Alteveer Buiten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alteveerbuiten@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bed & Breakfast Alteveer Buiten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het beveiligen van persoonsgegevens

Bed & Breakfast Alteveer Buiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met alteveerbuiten@gmail.com.

 

Alteveer, 23 januari 2021

 

bottom of page